Zalktis instalētāja     versijas saņemšana


Jūsu licences Nr.  -.
Atslēga:
Ierakstīt šo kodu:   1013  Pirms uzinstalēšanas uz jūsu datora pārliecinieties, ka jums ir:
  • Windows 8.1,
  • Windows 10,
  • Windows 11
un tiem jābūt uzinstalētiem aktuāliem Windows atjauninājumiem.

Ir iespējams, ka uz Windows 8.1 jāuzinstalē (ja Zalktis to prasīs) Microsoft .NET Framework 4.8